• Dansk
  • English
  • Deutsch

Pansergraven ved Lintrup

Fra efteråret 1944 til foråret 1945 anlagde den tyske besættelsesmagt 3 pansergrave på tværs af Sydjylland.

De 3 forsvarsstillinger blev kaldt Brynhild, Gudrun og Kriemhild, alle navne fra Wagners opera Niebelungens Ring. 

Gudrun var den mellemste forsvarsstilling. Pansergraven gik tværs over Jylland fra Kolding til nord for Ribe langs Lille Å, Gesten Å og Kongeåen.

Pansergravene var fem meter brede og tre meter dybe, og deres formål var at stoppe fjendtlige tanks. Gudrun bestod desuden af beton- og pigtrådsspærringer, skyttegrave, løbegange og stillinger til maskingeværer, mortérer og kanoner. 

I april 1945 vendte tyskerne fronten mod syd og flyttede næsten alt udstyr fra Gudrun til den sydligere forsvarsstilling Kriemhild.

I et skovområde nord for Lintrup er der rekonstrueret et stykke af en pansergrav fra Gudrun-stillingen. Læs mere på lintrup.dk

Mindesten
Efter krigen rejste ejeren af gården Marienlyst en mindesten med teksten: ’Tysk Skanse 1944’ og ’Guds nåde alene frelste vore hjem fra ødelæggelse’. Læs mere på lintrup.dk

Kilde: Leif Petersen, Haderslev. Leif Petersen har deltaget i et projekt om registrering af militære fæstningsværker opført i Danmark 1845-1945.