• Dansk
  • English
  • Deutsch

Før turen

Kongeåstien er en primitiv trampesti, der er tydeligt afmærket med pæle, så du nemt kan finde vej. Stiens længde er i alt 67 km, men vi har delt den op i mindre strækninger.

Stien går langs åen, i enge og på markveje og enkelte steder på asfaltvej. Stien går de fleste steder på privat jord, og vi har lovet lodsejerne, at der ikke medbringes hunde på markerne på grund af græssende dyr og vildt.

Vi beder dig om, at du:

- kun færdes til fods på stien - ikke på cykel
- følger de rødtoppede pæle, når du går på marker
- udviser respekt for de græssende dyr og ikke tager din hund med
- bruger affaldsspandene til affald og ikke smider det i naturen
- kun opholder dig og overnatter på de anviste pladser
- accepterer, at visse strækninger kan være meget våde i efterårs- og vintermånederne

 

Folder om Kongeåstien