• Dansk
  • English
  • Deutsch

Heste som grænseoverløbere

Selv om man boede i Danmark, kunne man godt have jord på den tyske side af grænsen – og omvendt. Det skabte nogle gange problemer med grænsegendarmerne, som ikke uden videre måtte lukke folk og fæ over grænsen.

 

Engene ved Ravning syd for Kongeåen. Foto: Torben Meyer.

Engene ved Ravning syd for Kongeåen. Foto: Torben Meyer.

 

Bondemandens heste

Ved 1. Verdenskrigs begyndelse i 1914 blev grænsen lukket, og det var forbudt at overføre alle former for varer. En bondemand i Villebøl havde fire plage (ungheste) gående på en mark i Ravning på den tyske side af grænsen. Han ville gerne have hestene hjem til gården i Villebøl – som hørte under Danmark. Han spurgte da grænsegendarmerne, om han kunne få hestene hjem, men fik svaret ”Nej,” for al ud- og indførsel var forbudt.

”Nå, jeg må vel gå hen at se til dem,” sagde bonden, og det fik han da lov til. 

På vej tilbage fra Ravning ”glemte” han at lukke leddet ind til hestene.

Da hestene et par timer senere opdagede det, vidste de godt, hvor de havde hjemme, og så satte de i fuld galop hjemad. De stakkels grænsegendarmer sprang til side for at redde liv og lemmer, da hestene kom galoperende – alt hvad remmer og tøj kunne holde.

 

Af Johannes Garder, Kalvslund Sognearkiv

 

Kilder og litteratur

Kalvslund Sognearkiv