• Dansk
  • English
  • Deutsch

Fra Foldingbro til Frihedsbroen

Ruten er 10 km.

 
 
Start turen over for Kongeåkroen, lige vest for campingpladsen. Her finder du en digital informationsskærm med gratis Wi-Fi og informationer om Kongeåens natur og historie.  Her kan du hente en folder eller downloade kort og APP til din smartphone.
 
Følg stien bag om kroen på den anden side af vejen.
  
Genforeningsstenen i Foldingbro (15)
I Foldingbro passerer du Genforeningsstenen. Ved stenen finder du borde og bænke, hvorfra du kan nyde udsigten over åen.  Ved genforeningsstenen kan du også se Karin Lorentzens siddeskulptur i beton neden for genforeningshøjen.
 
Kanonstillingen (16)
Følg kongeåstien mod øst eller tag et svinkeærinde til landsbyen Dover, 2 kilometer syd for Foldingbro. Her ligger en kanonstilling, der er en del af Gudrun-stillingen fra Anden Verdenskrig. 
 
Sønderskov Hovedgård (17)
Ved Kongeåens Dambrug kan du vælge at tage en afstikker til Sønderskov Hovedgård, der ligger omkring 2 kilometer nord for åen. På hovedgården finder du egnsmuseum, barokhave og restaurant. 
 
Det Junkerske Stemmeværk (18)
Kongeåens Dambrug ligger på nordsiden af åen. Ved dambruget ligger resterne af Det Junkerske Stemmeværk, der stammer fra 1600-tallet. Stemmeværket leverede først vand til en ålegård og siden til vanding af landbrugsarealer. 
 
Bro over åen
Cirka 2 kilometer fra dambruget kommer du til en træbro, hvor du kan vælge at gå mod øst på enten nordsiden eller sydsiden af åen. Efter omkring 3 kilometer samles stien igen ved rastepladsen ved Frihedsbroen.
 
Huset Friheden (22)
Nord for Frihedsbroen ligger huset Friheden, der blev bygget af storbonden Hans Diderik Kloppenborg i 1870. Kloppenborg var dansksindet nordslesviger og en kendt modstander af den politik, som preusserne førte i Slesvig. Da han i slutningen af 1860'erne følte, at jorden brændte under ham, byggede han tilflugtsstedet Friheden nord for grænsen. 
 
På parkeringspladsen ved Frihedsbroen finder du en skærm med gratis Wi-Fi. Her kan du læse spændende informationer om Kongeåens natur og historie. 

Skibelund Krat

Mødestedet Skibelund Krat

Læs om Skibelund Krat - det vigtigste nationale mødested for dansksindede nord og syd for Kongeåen i 1865-1920. 

SkibelundKrat.info