• Dansk
  • English
  • Deutsch

Det ideelle hjørne

Det ideelle hjørne er betegnelsen for Rødding og de nord for liggende sogne Lintrup, Hjerting og Skrave. Her stod danskheden stærkt, også i tiden under preussisk styre fra 1867 til 1920.
 
Danskheden kom til udtryk på utallige måder. Grundtvigianismen har dybe rødder i Sønderjylland. Under preussisk styre blev dansk kultur for de fleste lig med det grundtvigsk-højskoleprægede foreningsliv. 
 
Danmarks første folkehøjskole
De nationale foreninger oplevede en stor fremgang i årene under fremmed styre, og mange unge sendtes på grundtvigske efterskoler og højskoler i Danmark. Danmarks første folkehøjskole var blevet oprettet i 1844 i Rødding, men lukkede efter nederlaget i 1864. Men inden lukningen havde Rødding Højskole præget egnen. Grundtvigianismen stod stærkt. 
 
Sønderjyllands første frimenighed blev oprettet her i 1874, og Sønderjyllands første forsamling blev bygget i Skrave Sogn i 1892. Betegnelsen det ideelle hjørne bruges stadig i markedsføring af området.
 
Forfatter: Linda Klitmøller, museumsinspektør, Museet på Sønderskov